تماس با شعبه
1390/10/13 سه‌شنبه
 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - شعبه جنوب کشورآدرس پستی : شیراز بلوار میرزای شیرازی . جنب صنایع الکترونیک 

صندوق پستی : 367-71955  
کدپستی : 43568-71888


تلفن : 6259609-6259608-6240331-6240021-0711
دورنگار : 6240201-6353975-0711
        پست الکترونیکی روابط عمومی شعبه :   
P.R_SHIRAZ@RVSRI.AC.IR 
1

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات