دوشنبه 29 مهر 1398   11:47:54

تشکیل کارگروه تخصصی اتوماسیون صنعتی در مدیریت فنی و مهندسی

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما