مناقصه و مزایده
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات وتأمین قطعات و اقلام 75 واحد سردخانه
فايلها
قرارداد نهايي .pdf 2.66 MB