دوشنبه 14 آذر 1401   12:11:09
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - شعبه جنوب کشور شیرازبر اساس سیاست تمرکز زدائی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حصارک کرج در سال 1374 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشورـ شیراز در زمینی به مساحت 6/3 هکتار واقع در شمال غرب شیراز تاسیس گردید تا اقدام به تولید واکسن های مورد نیاز منطقه و همچنین تحقیقات منطقه ای نماید. از بدو تاسیس سه بخش امور اداری و مالی، تولید واکسن و تحقیق برای این شعبه در نظر گرفته شده است. در سال 1375 یکسال پس از تاسیس، بخش تولید این شعبه با تولید دو واکسن مورد نیاز منطقه دز واکسن آگالاکسی به میزان 300.000 دز واکسن آنتروتوکسمی به میزان 882.000  دز در سال شروع بکار کرد. در همین سال بخش تحقیقات با سه آزمایشگاه انگل شناسی، باکتری شناسی و سرم شناسی تجهیز شده و فعالیت تحقیقاتی خود را آغاز کرد. در سال 1378با توجه به نیاز موسسه به حیوانات آزمایشگاهی (رت، انواع موش و خوکچه هندی) برای کنترل واکسن های تولیدی و همچنین استفاده در طرح های تحقیقاتی بخش پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی نیز تاسیس گردید که با توجه به نیاز مراکز تحقیقاتی و آموزشی منطقه به حیوانات آزمایشگاهی این بخش در سال 80 توسعه یافت بطوریکه اکنون تنها مرکز مجهز منطقه ای جهت تولید اینگونه حیوانات می باشد. در سال 1379 ساختمان اداری و تحقیقاتی و همچنین ساختمان تولید جدید شروع به ساخت گردید. درسال 1384 با شروع بهره برداری ازساختمان اداری و تحقیقات جدید دو آزمایشگاه بیولوژی مولکولی و ایمونوشیمی بجای سرم شناسی در مجموعه جدید تاسیس گردید. از آنجا که آزمایش های کنترل کیفی در محل باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد، با توجه به بخش حیوانات آزمایشگاهی قوی و با عنایت به مجهز بودن آزمایشگاههای میکروب شناسی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی و داشتن متخصصین کار آمد، پس از بررسی و ارزیابی  امکانات موجود از طرف مسئولین کنترل کیفی موسسه مادر، مجوز تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی برای فرآورده های بیولوژیک صادر گردید و کنترل فرآورده های تولیدی بیولوژیک به شعبه واگذار گردید. با توجه به نیاز منطقه و اعلام آمادگی شعبه مجوز تولید واکسن قانقاریای عفونی به شعبه داده شد و تولید این واکسن از نیمه دوم سال در شعبه آغاز گردید. در حال حاضر تنها تولید کننده واکسن آگالاکسی موسسه رازی شیراز می باشد.
واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان از دیگر تولیدات این شعبه است که نیاز کل کشور را تامین می نماید که با تولید این واکسن در این شعبه، کشور از واردات آن بی نیاز شده است.
تولید واکسن دوگانه آنفلوانزا ـ نیوکاسل طیور نیز از سال 1391 همزمان با سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ای ایرانی علیرغم تحریمهای وارده به مجموعه تولید این شعبه اضافه گردید که در حال حاضر این واکسن در شعبه تولید و ارائه می گردد.
 عفونت نئوسپورایی یکی از عوامل مهم سقط جنین در گاو می باشد که در ده سال گذشته مهمترین عامل سقط جنین در گاو ها در دنیا معرفی شده است. از آنجا که تحقیقات متعددی در زمینه کشت این انگل، طراحی و استاندارد کردن کیت آگلوتیناسیون برای شناسایی این عفونت و تخفیف حدت این انگل بمنظور تهیه واکسن با حضور محققین متخصص و آزمایشگاههای مجهز، در این شعبه صورت پذیرفته مجوز تاسیس آزمایشگاه رفرانس نئوسپورا در این شعبه توسط موسسه مادر صادر گردید.
مجموع مستحدثات این شعبه در حال حاضر بشرح ذیل می باشد:

عرصه  6/3 هکتار
اعیان مشتمل بر:
          بخش تولید و تحقیقات               1587 مترمربع
          ساختمان اداری و تاسیسات       5470 مترمربع
          پروژه واکسنهای کشته ویروسی   3400 مترمربع

                    جمعاً   10457 مترمربع
 
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما