تولیدات شعبهتولیدات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشور شیراز واکسن آگالاکسی     
تامین کل نیاز کشور
واکسن آنتروتوکسمی
تامین بخشی از نیازهای کشوری 
واکسن قانقاریا          
تامین بخشی از نیازهای کشوری 
واکسن ماهی
تامین کل  نیاز کشور

دوگانه آنفلوانزا- نیوکاسل

تامین بخشی از نیازهای کشوری


حیوانات آزمایشگاهی شامل:
 موش، رت، خرگوش، خوکچه هندی برای مصارف کنترل واکسنهای تولیدی در شعبه، طرحهای تحقیقاتی موسسه و تامین نیازهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی منطقه

1

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات