پنجشنبه 23 آبان 1398   21:19:28

تشکیل کارگروه تخصصی اتوماسیون صنعتی در مدیریت فنی و مهندسی

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما